fbpx

COACHING I MENTORING

W coachingu, pracuję przede wszystkim z przedsiębiorcami, którzy prowadzą własne biznesy i menedżerami zarządzającymi w firmach.
Prowadzę coaching metodologią CoachWise. Jest to metoda pracy coachingowej stworzona w odpowiedzi na potrzeby biznesu i rozwoju pracowników. Praca coachingowa w metodologii CoachWise obejmuje 5 etapów procesu zarówno na poziomie sesji, jak i całego programu. Więcej o tej metodzie dowiesz się tutaj.

Praca ze mną, to proces coachingowy, składający się z serii spotkań – od 6 do 16, w zależności od celu jaki klient chce osiągnąć i terminu w którym chce to uzyskać.
Obszary coachingu, w których się specjalizuję?
• Efektywność w biznesie
• kompetencje menedżerskie i styl przywództwa (lidership)
• komunikacja i budowaniu relacji
• motywacja i inspiracja osobista i zespołów
Preferuję procesy intensywne, w początkowej fazie są to spotkania co 1-2 tygodnie, z ewentualnym wsparciem pomiędzy sesjami. Szczegółowe warunki współpracy określamy na sesji wstępnej i zapisujemy w krótkiej umowie.

Moja praktyka i praktyka wielu coachów jakich znam, potwierdza, że coaching jest bardzo skuteczną metodą na zwiększenie efektywności osobistej.
Jakie są 3 główne powody, że coaching działa ?

1. Bo jest procesem – serią spotkań, które dają istotne refleksje i odkrycia, a potem czas na przemyślenie i sprawdzenie w konkretnych działaniach.
2. Bo jest procesem celowym, w którym stawiamy konkretne, mierzalne cele i pilnujemy aby nasza praca służyła właśnie ich realizacji.
3. Bo jest oparty na dobrej, osobistej relacji dwóch partnerów – Ciebie jako klienta i mnie jako coacha. Relację tą budujemy razem na zasadach zaufania, otwartości i partnerstwa co daje podstawę do szczerej rozmowy i dochodzenia do sedna spraw.

Taka forma pracy łączy wszystkie najważniejsze aspekty sprzyjające skutecznemu uczeniu się i rozwojowi ludzi dorosłych. Jest tu miejsce na osobiste doświadczenie, obserwację i refleksję, wyciąganie wniosków, tworzenie reguł i eksperymentowanie w praktyce.