fbpx

Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu andrzej.cieplak.com

§ 1

andrzej.cieplak.com jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma KANCELARIA CIEPLAK.COM, Jan Cieplak, prowadząca działalność gospodarczą pod powyższa nazwą, z siedzibą w Lublinie przy ul. Traugutta 26, 20-454 Lublin, wpisaną do CEIDIG, NIP 9462367426. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie andrzej.cieplak.com

§ 2

andrzej.cieplak.com jest internetową księgarnią, za pośrednictwem, której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać książki.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwemandrzej.cieplak.com wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (andrzej.cieplak.com/zamowienie ) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibach opisanych przy zamówieniu bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wymienionego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, aandrzej.cieplak.com zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek andrzej.cieplak.com , który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona,andrzej.cieplak.com   zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, andrzej.cieplak.com informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi andrzej.cieplak.com .