fbpx

Dlaczego nie warto oczekiwać sexu na pierwszej randce

Niedawno miałem okazję wziąć udział w konferencji biznesowej. Podczas konferencji dynamiczną i ciekawa prezentację „Jak rozGROMić konkurencję” prowadził Generał Roman Polko (dowódca i lider – twórca i dowódca GROM, generał WP).

Wiele z tych barwnie opowiadanych doświadczeń i przemyśleń generała miało charakter uniwersalny, odnoszący się do zarządzania firmą (czy też swoim życiem), budowania zespołu, odpowiedzialności czy motywowania

Bycie liderem w firmie (w życiu) wymaga tych samych elementów co w wojsku: BE – KNOW – DO. Najważniejsza jest postawa lidera, autorytet, zdecydowanie, wizja. Dalej potrzebna jest wiedza i umiejętności, które najlepiej kształtują się poprzez doświadczenie. To wszystko będzie jednak mało warte, jeżeli nie będzie działania – decyzji, podejmowania ryzyka, planowania i realizowania strategii.

Kluczowe przy tworzeniu zespołu jest dobór właściwych ludzi. Lepiej mieć wacat na jakimś stanowisku, niż niewłaściwego człowieka, który potrafi dużo napsuć, a innych zdemotywować. Współdziałanie członków jest warunkiem sukcesu zespołu, ale decyzje i odpowiedzialność przy wdrożeniu nowych projektów i tak należy do lidera. Przełomowe decyzje nie nadają się do szukania szerokiej akceptacji tylko są dziełem liderów.

No i wojskowa złota myśl o tym, że budowanie relacji międzyludzkich w zespole wymaga niezbędnej cierpliwości, czasu i zaufania. Zatem: „Nie nastawiaj się, że będziesz uprawiać sex na pierwszej randce”. W wersji żołnierskiej zwrot „uprawiać sex” zastąpiło bardziej „bojowe” słowo.

Zakończę mottem US Rangers:

SUA SPONTE

czyli do skutecznego działania wystarcza nam siła naszej, własnej woli

Andrzej Cieplak

coach, doradca, trener, MBA

PS