fbpx

” W drodze do szczęścia i satysfakcji – 58 wspierających myśli i przekonań.”

Wprowadzenie do mojej książki napisała słynna menedżerka, coach, trener, mentor – dr Lidia Czarkowska:

 

Autor – doświadczony coach i mentor – zaprasza nas nie tylko do refleksji nad tym jak nie zastygnąć w przeszłości, ale także do zastanowienia: co możemy zrobić, aby wraz z nieustannie zmieniającą się rzeczywistością zachować otwartość serca i umysłu i być nieustannie ciekawym tego, co teraz pojawia się, co chce się wydarzyć w naszym życiu i co zaprasza nas do kolejnej zmiany wewnętrznej.
W pierwszej części książki zawarte są piękne i głębokie refleksje Autora nad istotą szczęścia – nad naszym wewnętrznym bogactwem psychicznym, sztuką improwizacji oraz bycia tu i teraz, nad umiejętnością słuchania siebie i innych, równowagą i umiarkowaniem oraz magią przyjaźni. Skłaniają one do przyjrzenia się sobie i swoim nawykom, tęsknotom, potrzebom, wartościom.
W drugiej części Autor zaprasza do pracy nad zmianą przekonań i poprzez inspirujące historie i coachingowe narzędzia zachęca do rozwoju w zakresie sztuki doceniania, poszerzania swojej perspektywy przez „zmianę kapeluszy”, asertywności – chroniącej wewnętrzną spójność i pozwalającej zachować szacunek i do siebie, i do innych, a także tworzenia dobrostanu, radzenia sobie z odwlekaniem i innymi wewnętrznymi barierami.
Część trzecia książki poświęcona została energii jako naszemu podstawowemu zasobowi koniecznemu w procesie zmian. Autor ukazuje znaczenie energii fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej oraz dzieli się metodami zarządzania samym sobą – przy zachowaniu szacunku do swojego ciała i jego potrzeb, mądrego inwestowania w siebie, szukania wewnętrznych, opartych na wartościach źródeł mocy sprawczej, dbania o swoje „wewnętrzne dziecko” i metodami regeneracji.
8
W części czwartej poświęconej umysłowi i motywacji Autor zaprasza do poznania podstaw racjonalnej terapii zachowań, ABCD
emocji, a nawet myślenia pytaniami i pracy nad zdrowym monologiem wewnętrznym, a także pokazuje, jak zyskać dostęp do automotywacji oraz jak przemawiać życzliwie do własnej
podświadomości.
Część piąta to refleksja nad biznesem i warunkami odniesienia sukcesu. Autor pokazuje pułapki, w jakie można wpaść, nie znając zasad wywierania wpływu, uczy, jak myśleć strategicznie i konstruktywnie wyciągać wnioski z porażek, jak rozpoznawać własny styl przywódczy i udzielać budujących informacji zwrotnych, zamieniać kontakty na kontrakty i świadomie projektować swoje życie.
Podsumowując, jest to poradnik, który zawiera zarówno inspirujące opowieści, jak i praktyczne ćwiczenia przeznaczone dla osób chcących rozpoznać własne możliwości, zrozumieć uwarunkowania, przepracować ograniczenia wewnętrzne na poziomie przekonań czy nawyków i aktywnie wpłynąć na rzeczywistość – tworząc swoją przyszłość. Zapraszam do lektury!
Dr Lidia D. Czarkowska Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego Założycielka Instytutu Jakości Życia