fbpx

Umarł dzielny Dyrektor Zarządzający – niech żyje zespół !!!

„To co Cię doprowadziło TU

nie zaprowadzi Cię TAM.”

 

Kiedy zakłócenie staje się normą

Żyjemy w świecie VUCA. Spotkała(e)ś już to określenie?

VUCA to akronim zaczerpnięty od amerykańskich strategów wojskowych, określający nową sytuację na świecie.

 

Otoczenie gospodarki i biznesu określa się teraz często VUCA, a to oznacza:

Zmienność (Volatility)

Szybkie zmiany w otoczeniu, trudne do przewidzenia i określenia trendów.

Przykłady: szybkie  zmian w przepisach prawa,  zwroty w polityce gospodarczej, zmiany zasad podatkowych, skoki popytu i podaży związane z żywiołowymi wydarzeniami w przyrodzie (susza, powódź, trzęsienie ziemi)

Niepewność (Uncertainty)

Trudno przewidywać, co wydarzy się w przyszłości, na podstawie doświadczeń z przeszłości. Stare reguły przestają być aktualne i pojawiają się coraz to nowe wyjątki.

Przykłady: pojawienie się nowych technologii, zupełnie nowych konkurentów, możliwosc straty kluczowego odbiorcy, całkiem nowi gracze na rynku, zmiana warunków np. nieprzedłużenie/utrata umowy, licencji, koncesji albo zniesienie wymogu jej posiadania.

Złożoność (Complexity)

Nakładanie się różnych przyczyn, obszarów działania, trendów, koncepcji. Wskazanie jasno, co jest przyczyną, a co skutkiem jest coraz trudniejsze.

Przykłady: konkurencja z firmami na wielu rynkach, różnice w przepisach prawnych, celnych, różnice kulturowe, przenikanie się i wpływ z pozoru odmiennych trendów

 Niejednoznaczność (Ambiguity)

Niejednoznaczność sytuacji, różnorodność sygnałów, wielość znaczeń, odmienność od dotychczasowych doświadczeń.

Przykłady: niejednoznaczności w interpretacji prawa, nowe zastosowania produktów, rodzące się nowe potrzeby, nowe kompetencje i zawody, wieloznaczne trendy rynkowe.

7.6 mld. klientów, którzy chcą tego, co najlepsze 

Kiedy byłem bardzo małym chłopcem, liczba ludzi na świecie przekroczyła właśnie 3 mld. (1960r).  Dzisiaj jest nas 7,6 mld, a według prognoz ONZ, w 2023 roku będzie 8 mld.

Dzięki postępowi komunikacyjnemu, świat stał się wielkim globalnym rynkiem, podaży i popytu. Czego oczekuje ten rynek?  Dzięki wszechobecnemu systemowi komunikacji, ludzie widzą, jak żyją inni na całym globie i chcą dla siebie, tego, co promowane jest jako najlepsze. Rośnie ogólnoświatowy popyt, oraz oczekiwania. Klienci chcą coraz wyższej jakość, przy coraz niższych cenach i kosztach.

Firmy, organizacje i ich liderzy, aby odpowiadać na te tendencje rynkowe, muszą się uczyć równie szybko, albo nawet szybciej niż zachodzą zmiany w ich otoczeniu.

Połączenia ważniejsze niż jednostki

W tym złożonym świecie, połączenia, zależności, wzajemne oddziaływanie i wzajemny wpływ jest ważniejszy od jednostek. Obowiązuje to również w gospodarce i biznesie.

Nowe wyzwania obecnego świata wymagają od firm i ich liderów nowych postaw i kompetencji. Ich głównym zadaniem będzie integrowanie różnorodności. Warunkiem powodzenia zespołów będzie uczenie się przez cały czas. Innowacyjność i zwinność stają się kluczowymi kompetencjami. To nie jednostki, ale zespół i system, oraz połączenia, zależności i wzajemny wpływ będą kluczowe dla sukcesu. Lider nie ma szansy sprostać tym wymogom działając w pojedynkę, albo próbując sterować firmą dyrektywnie. Dyrektor zarządzający w starym stylu umiera w świeci VUCA – ustępuje miejsca zwinnym zespołom.

Zespół to o wiele więcej niż suma jednostek

 Z perspektywy firm i organizacji, takie wyzwania może zrealizować zgrany, rozumiejący się, wspierający  i elastyczny zespół. Czym się charakteryzuje taki zespół?

 • Wspólny cel, do którego dążą wszyscy członkowie (bez wspólnego celu to tylko grupa, a nie zespół)
 • Miejsce poszczególnych członków w zespole, uwzględnia ich indywidualne potrzeby i interesy, a przez to daje osobistą motywację
 • Zasady pracy zespołu, role poszczególnych osób i ich dopasowanie do zadań wynikają z realizacji zamierzonego celu
 • Właściwie wybrany lider jest akceptowanym przez wszystkich przywódcą

Wzrost zespołów i liderów to zaplanowany proces

Coaching zespołu jest procesem, w którym zespół nie tylko poprawia swoje obecne funkcjonowanie, ale też uczy się jak działać efektywnie i rozwiązywać pojawiające się trudności.  Kluczem do tego nie jest kolejna porcja wiedzy, ale praktyczne ćwiczenia, na których zespół uczy się współpracy i stosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Zespół jest poddawany intensywnemu procesowi grupowemu pracując w obszarach efektywnej komunikacji, zaufania, wzmacniania relacji, określania wspólnych wartości i celów, zmiany nawykowych, ograniczających przekonań i schematów.

Główne zasady takiego procesu to:

 • Klientem jest zespół na określonym etapie rozwoju, traktowany jako całość (system), a nie jako zbiór jednostek
 • Celem nadrzędnym jest optymalizacja działania i podniesienie efektywności zespołu
 • Cel na proces coachingowy wypracowywany jest wspólnie i zaakceptowany przez cały zespół
 • praca przebiega na 5 etapach, odpowiadających kolejnym obszarom decydującym o efektywności zespołu: poziom zaufania, umiejętność rozwiązywania konfliktów, kreowanie zaangażowania, przyjmowanie odpowiedzialności, przywiązywanie wagi do rezultatów

Uczyć się szybciej niż zachodzą zmiany

 Efekty procesu coachingu zespołowego to:

 • Poprawa efektywności pracy zespołu
 • Otwarta komunikacja pomiędzy członkami i wzrost zaufania
 • Dostrzeganie konfliktów we wczesnej fazie i umiejętność ich rozwiązywania
 • Zdefiniowanie kluczowych obszarów problemowych w zespole i znalezienie sposobów ich rozwiązania
 • Wzrost zaangażowania oraz poczucia odpowiedzialności.
 • Integracja wokół wspólnie ustalonych celów

tworzenie większej wartości wraz ze swoimi interesariuszami i dla nich

 • szybkie reagowanie na zmiany zewnętrzne i otwartość na zmiany w zespole

Wiesz jak poprawić swój zespół – wiesz jak poprawiać świat

Proces coachingu zespołu w organizacji, to mocne i trwałe doświadczenie, które liderzy mogą stosować dalej w biznesie, stowarzyszeniach klubach regionalnych i między- regionalnych. Zdobyta wiedza, inspiracja i doświadczenie pogłębiają ich rozumienie i umiejętność wpływania na współczesny świat.

Co jest barierą w pracy Twojego zespołu?

 

Bariery są zróżnicowane dla różnych zespołów. Można je odczytać w postaci zestawu parametrów.  Możesz je poznać, korzystając  z darmowego testu, diagnozującego kluczowe obszary hamujące Twój zespół.

 

Skorzystaj z okazji zrobienia gratisowej diagnozy, pokazującej, które obszary pracy stanowią barierę do wyższej skuteczności Twojego zespołu.

Promocja na gratisowy test trwa do 5 sierpnia. Aby z niej skorzystać napisz do mnie na adres: andrzej@cieplak.com

Pozdrawiam serdecznie

Andrzej Cieplak

 

certyfikowany coach ACC ICF, coach zespołowy

mentor, trener,  autor książek